Termeni si conditii

 

DEFINITII

   Urmatoarele definitii vor fi utilizate in stabilirea termenilor si conditiilor de mai jos, fiind aplicabila in toate formularile:

"noi", "noua", "ale noastre", "ai nostri", "TaberJunior", "SkySnowSchool", se refera la SC SKY SNOW SCHOOL SRL, la toti angajatii acestuia, societati colaboratoare sau terte persoane care sunt reprezentatii acestora.

"dvs.", "ai dvs.", se refera la parintele, parintii, tutorele legal al minorului/minorilor participanti in taberelejunior sau in scoala de shi, sau orice alt reprezentant legal ce are interes in serviciile oferite.

"tabere" se refera la un cumul de activitati de agrement, cazare si masa, supraveghere pentru participanti, pentru o perioada definita de timp.

"scoala de schi" se refera exclusiv la lectiile de schi individuale sau de grup, pentru o perioada definita de timp.

"alte tipuri de servicii" se refera la servicii de agrement, inchiriere de marterial sportiv, consultanta si/sau instruire in diferite activitati de agrement.

 

PARTILE INTRE CARE SE INCHIEIE CONTRACTUL

   Dvs. veti incheia contractul cu reprezentantii SC SKY SNOW SCHOOL SRL sau cu subcontractorii acestuia, in vederea obtinerii de servicii de tabara.

 

ACCEPTAREA CONDITIILOR

   In momentul completarii formularului de inscriere de pe site-ul www.taberejunior.ro/inscrie-te , dvs. acceptati Termenii si Conditiile acestor activitati, indiferent daca a fost semnat sau nu un act scris.

   Nici un angajat, subcontractor SC SKY SNOW SCHOOL SRL si nimeni altcineva nu are autoritatea sa modifice sau sa denunte in vreun fel Termenii si Conditiiile acestui contract sau sa faca o promisiune in numele nostru.

 

OBIECTUL CONTRACTULUI

   Obiectul contractului il reprezinta prestarea de catre SC SKY SNOW SCHOOL SRL activitati de agrement si/sau scoala de schi pentru copii.

 

DURATA CONTRACTULUI

   Contractul se incheie pe o perioada de 6 zile (5 nopti), incepand cu prima zi din serie, si se incheie cu ultima zi a seriei pentru care ati optat.

 

PRETUL CONTRACTULUI

   Pretul se va plati in numerar/ordin de plata in contul prestatorului, termenul stabilit de prezentul contract il esaloneaza astfel:

- 10% avans cu o perioada de minim o saptamana pana la inceputul taberei;

- 90% lichidare la intrarea in tabara.

 

OBLIGATIILE PRESTATORULUI

   TabereJunior se obliga sa:

 • presteze serviciile de agrement convenite;
 • sa ofere cazare si 3 mese/zi la vila si/sau hotel 3*** pentru toata perioada contractului;
 • sa supravegheze 24h/24 copii si sa-i instruiasca in activitatile in care sunt implicati;
 • sa ofere materiale de cea mai buna calitate pentru desfasurarea activitatilor specifice;
 • sa asigure materiale si echipamente de protectie pentru activitatile specifice oferind astfel masuri de siguranta sporita;
 • sa verifice periodic buna functionare a materialelor de protectie folosite;
 • sa explice pe intelesul tuturor juniorilor implicati in program Regulamentul de Ordine Interioara.

 

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

   Dumneavoastra va obligati sa:

 • platiti suma convenita respectand intervalele de timp stipulate in prezentu contract;
 • respectati orele de intrare si iesire din tabara, precum intreg programul taberei;
 • sa adoptati si sa respectati indeosebi Regulamentul de Ordine Interioara.

 

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA

   Datorita riscurilor crescute aparute in exercitarea activitatilor din cadrul conceptului Taberjunior, sunt necesare respectarea cu strictete a urmatoarelor reguli de conduita:

 • Juniorii trebuie sa respecte indicatiile precise ale instructorilor in cadrul activitatilor prestate;
 • Juniorii trebuie sa utilizeze toate materialele de protectie(casti de protectie schi, alpinism, bicicleta, hamuri de alpinism, manusi, etc...);
 • Juniorii trebuie sa raspunda prezent la apelul instructorului care le-a fost repartizat si sa nu se indeparteze de acesta fara a anunta in prealabil;
 • Juniorii trebuie sa respecte programul taberei asa cum le va fi adus la cunostinta de catre instructorii din programul TabereJunior;
 • Este interzisa alergarea de catre juniori in incinta locatiei TabereJunior, acesta putand cauza accidentari;
 • Este interzis accesul juniorilor in spatii restrictive delimitate de instructorii TabereJunior(balcoanele camerelor, bucatarie, subsol, curte exterioara, alte dependinte);
 • Este interzisa folosirea liftului din cadrul locatiei TabereJunior;
 • este interzisa folosirea in afara locatiei TabereJunior pe perioada programului, de telefoane mobile, PSP playere, Ipod-uri sau alte dispozitive, acestea fiind imperativ necesar sa nu paraseasca locatia taberei;
 • Juniorii trebuie sa dea dovada de respect fata de colegii de camera, colegii de tabara, personalul administrativ sau instructorii care le supervizeaze activitatea;
 • In cazul in care indicatiile primite de la instructor nu sunt clare sau nu au fost bine intelese, juniorii trebuie sa ceara instructorului sa repete si sa foloseasca un limbaj mai simplu pentru intelegere;
 • Juniorii trebuie sa poarte insemnele distinctive ale conceptului TabereJunior (veste personalizate reflectorizante, tricouri, bandane, invelitoare casca, etc...), care le vor fi inmanate de catre instructori, pentru a putea fi usor reperati;
 • Juniorii sau parintii acestora nu au voie sa aduca in incinta TabereJunior, sau sa comande la barul hotelului/vilei, bauturi pe baza de cofeina(Coca-Cola, Pepsi-Cola, energizante, RedBull, etc...) sau bauturi alcolice, deasemenea nu au voie sa introduca in interiorul locatiei tigari, sudstante pe baza de nicotina, sau orice alte substante halucinogene, in vederea consumului de catre participantii la programul TabereJunior.

 

LIMITA RASPUNDERE

   Raspunderea noastra este limitata in urmatoarele cazuri:

 • nu se respecta de catre dvs. sau copii dvs. clauzele prevazute in prezentul contract;
 • nu se repecta de catre dvs. sau copii dvs. prevederile stipulate in Regulamentul de Ordine Interioara;
 • nu se folosesc deliberat de catre dvs. sau copii dvs. materialele si elementele de protectie obligatorii puse la dispozitie de personalul TabereJunior;
 • se  folosesc de catre dvs. sau copii dvs. materiale pentru ativitatile specifice sau elemente de siguranta si protectie, ce nu au fost recomandate sau avizate de catre personalul TabereJunior;
 • nu se respect deliberat de catre dvs. sau copii dvs., programul orar impus de peronalul TabereJunior.

 

INCETAREA CONTRACTULUI

   Prezentul contract isi inceteaza de plin drept, fra a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante  judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:

 • nu isi executa una dintre obligatiileesentiale enumeratemai sus, din prezentul contract;
 • este declarata in incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de lichidare(faliment)inainte de inceperea executarii prezentului contract;
 • cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
 • isi incaleca vreuna din obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract;
 • in termen de 5 zile de la primirea notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile care ii revin.

   Rezilierea prezentului contrat nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

 

FORTA MAJORA

   Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen si//sau executareain mod necorespunzator-total sau partial- a oricarei obligatii care-i revin, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este ea definita prin lege.

   Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

   daca i termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

 

NOTIFICARI

   In acceptiunea partilor contractante orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte, este valabil indeplinitadaca va fi transmisa la adresa electronica prevazuta in formularul de inscriere.

 

LITIGII

    Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea , executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.

   In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe ale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

 

 

CLAUZE FINALE

    Modificarea prezentului contract se poate face numai prin act aditional scris intre partile contractante.

   Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

   In cazul in carepartile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

 

 

 

 

Ce spun clientii nostri

Noutati

Te-am
convins?

 
 
 
 

Contacteaza-ne acum

Se incarcaSe incarca..

Se incarcaTe rugam sa astepti cateva momente!

Comanda ta este procesata.

 Te-ai abonat cu succes la newsletter-ul nostru!

Pentru a confirma abonarea, trebuie sa accesezi adresa email si sa urmezi instructiunile.

Produsul a fost adaugat in cos!